Divkāršā ieraksta sistēmā


(SIA, IK, z/s, pašnodarbinātajiem, u.c.):

    *      pamatlīdzekļu uzskaite
    *      ieņēmumu/izdevumu uzskaite
    *      debitoru, kreditoru uzskaite
    *      bankas norēķinu uzskaite
    *      kases operāciju uzskaite
    *      darbinieku uzskaite un nodokļu aprēķini
    *      operatīvās bilances
    *      rēķinu izrakstīšana, rīkojumi, parādu vadība, VID un CSP atskaites kā arī bilances un uzņēmuma dokumentācija