Iekšējā audita veikšana

Iekšējā audita veikšana – piedāvājam veikt iekšējo auditu, kas ir viens no efektīvākajiem līdzekļiem, kura pareiza izmantošana var ievērojami uzlabot uzņēmuma darbības rezultātus. Tas būtiski atvieglo uzņēmuma vadītāja darbu un pasargā uzņēmumu no materiālajiem un informācijas zudumiem. Iekšējo auditu izmanto tālredzīgi uzņēmēji, domājot par sava biznesa attīstību un konkurētspējas nostiprināšanu.