Iesniegumu sagatavošana

Komunikācijā ar valsts finanšu iestādēm svarīga ir atbilstošās likumdošanas pārzināšana. Neveikla likumu citēšana, neprecīzs atsauksmju lietojums vai nepareizi uzrakstīts iesniegums var radīt nepatīkamus pārpratumus un ietekmēt jūsu uzņēmuma reputāciju. Lai izvairītos no šādām situācijām, piedāvājam ātri, precīzi un kvalitatīvi sagatavot visus VID vajadzībām paredzētos iesniegumus.