Grāmatvedības kārtošanā uzņēmumā uz vietas

Ņemot vērā uzņēmumu finansiālo situāciju, piedāvājam iespēju, veikt ierakstus grāmatvedības reģistros izmantojot mūsu tehnisko bāzi un grāmatvedības programmas. Tādējādi, samazinot Jūsu izdevumus algota grāmatveža un materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanā.