Vienkāršā ieraksta sistēma

 (IK un pašnodarbinātām personām) grāmatvedības reģistros atspoguļo:

    *      naudas plūsmu (Ieņēmumu un izdevumu žurnāls);
    *      tās veidošanās avotus un izlietojumu;
    *     jebkuras uzņēmuma mantas stāvokļa izmaiņas, kas radušās naudas ieņēmumu vai izdevumu rezultātā, lai fiksētu nodokļu aprēķināšanai nepieciešamos datus, kā arī veiktu mantas un norēķinu kontroli;
    *     rēķinu izrakstīšana, rīkojumi, parādu vadība, VID un CSP atskaites kā arī deklarācijas un uzņēmuma dokumentācija